– Công trình: Chùa Linh Sơn

– Vị trí: Trần Phú

– Diện tích: 1600 m2

– Thi công: Bởi đội ngũ Quốc Thành

 

   

Bài viết liên quan

  • Xem chi tiết
  • Xem chi tiết
  • Xem chi tiết