– ng trình: Nhà ở Gia đình

– Diện tích sàn: 88m2

– Vị trí: 17 Khu đô thị Hà Quang 1

– Thiết kế và Thi ng: Bởi đội ngũ Quốc Thành

    

 

Bài viết liên quan

  • Xem chi tiết
  • Xem chi tiết
  • Xem chi tiết