Công trình: Nhà ở gia đình

Vị trí: KĐT Mỹ Gia

Thi công: Bởi đội ngũ Quốc Thành

         

    

 

Bài viết liên quan

  • Xem chi tiết
  • Xem chi tiết
  • Xem chi tiết